Повече за „Кози грамади 2012“ ООД

Добре дошли на интернет страницата на „Кози грамади 2012“ ООД

Фирма „Кози грамади 2012“ ООД е регистрирана на 28.08.2012 година в гр. Хисаря, обл. Пловдив.

Връх Кози грамади е на билото на Средна гора в землището на с. Старосел, община Хисаря.

Непосредствено южно под върха траките са изградили крепост-светилище оцеляла над 2400 години – една от столиците на тракийското Одринско царство. От крепостта се разкрива уникална панорама, обхващаща хиляди квадратни километра, цяла Тракия и Родопа планина.

        „Кози грамади 2012“ ООД започва дейността си като залесява и отглежда млади насаждения и до момента сме създали над 1500 декара нови млади гори основно на територията на държавни горски стопанства Хисар, Пловдив, Асеновград и държавно ловно стопанство Тракия.

Постепенно фирмата инвестира в техника и квалифицирани кадри за дърводобив, специализиран транспорт и преработка на дървесина.

Към този момент добиваме годишно над 25 000 кубически метра и преработваме около 9 000 кубически метра обла дървесина.

Пълната гама на произвежданите продукти ще откриете в раздел преработка на дървесина.

Фирмата е специализирана в дърводобив на стръмни, трудни, почти недостъпни терени и наклони над 45-50 градуса.  Повече информация може да намерите в раздел дърводобив.

От средата на 2015 година вече работи цех за дървопреработка в гр. Перущица – Стопански двор, а през 2016 година е открита и база за преработка на дърва за огрев и продажба на пелети в с. Първенец, общ. Родопи – срещу  Зеленчуковата борса.

На 03.01.2017 година фирмата е пререгистрирана в гр. Перущица, обл. Пловдив.

       „Кози грамади 2012“ ООД притежава международен сертификат за проследяване и доказване на законния произход на продукцията FSC® /Forest Stewardship Couneil®/, добива дървесина от сертифицирани гори и изработва FSC® сертифицирани продукти по заявка на клиента.

Търсите контакт с добър преработвател на дървен материал?

Изпратете ни запитване още сега

Какво предлагаме ние?

Дърводобив

Ние извършваме добив на дървесина на територията на 8 горски и ловни стопанства - ДГС Пловдив, ДЛС Тракия, ДГС Първомай, ДГС Хисар, ДГС Панагюрище, ДГС Карлово, ДГС Хвойна и ДГС Михалково.

Прочети още
Дървопреработка

Годишно реализираме около 30 000 плътни м3 обла дървесина, основно иглолистни трупи от бял бор, ела, смърч, дугласкa ела, черен бор и широколистни дърва за огрев - дъб, бук и габър.

Прочети още
Управнение на гори

Извършваме и всички дейности по стопанисване и управление на частни гори - изготвяне горскостопански планове и програми, трасиране, маркиране, организиране и извършване на дърводобив и реализиране на дървесината.

Прочети още
Винаги работим екологично

В най-висока степен се опазват оставащите живи дървета, подраста и подлеса. Не се изграждат извозни пътища и не се предизвиква почвена ерозия. Разполагаме с две въжени линии за извоз на дървесина.

Прочети още

Нашите клиенти говорят

Иван Иванов

Директор

Работим с дълги години с „Кози грамади 2012“ ООД. Изключително сме доволни от работата им и продължаваме да работим заедно!
Ангел Костадинов

Директор

Работим с дълги години с „Кози грамади 2012“ ООД. Изключително сме доволни от работата им и продължаваме да работим заедно!
Петър Петров

Директор

Работим с дълги години с „Кози грамади 2012“ ООД. Изключително сме доволни от работата им и продължаваме да работим заедно!

Нашите клиенти