Written by zrcxdajc on юли 2, 2018 in Construction Metal Без категория

 ********************

На 20.06.2016 г. е сключен договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерството на икономиката, Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“ във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP00дксйдк схкйд хскй дхсйк хдйкс хдкйс хкйд хсакйд хскд хс

 ********************

На 20.06.2016 г. е сключен договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерството на икономиката, Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“ във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP00дксйдк схкйд хскй дхсйк хдйкс хдкйс хкйд хсакйд хскд хс

 ********************

На 20.06.2016 г. е сключен договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерството на икономиката, Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“ във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP00дксйдк схкйд хскй дхсйк хдйкс хдкйс хкйд хсакйд хскд хс

Leave Comment